+45 70 27 86 66 info@nordjysklaanefond.dk

HVORDAN SØGER JEG LÅN I NORDJYSK LÅNEFOND

Ansøgningsprocessen hos Nordjysk Lånefond starter ofte med et indledende afklaringsmøde.

Kontakt os gerne for en dialog om lån i Nordjysk Lånefond.

INDLEDENDE MØDE

På et indledende møde fremlægger I, som potentiel låntager, jeres udviklingsprojekt, og vi tager en snak om Nordjysk Lånefond og andre finansielle alternativer på markedet.

Inden mødet er slut, vurderer vi i fællesskab, om I skal søge lån i Nordjysk Lånefond. Såfremt I ønsker det, fremsendes ansøgningsskema efterfølgende.

ANSØGNING

Ansøgningsskemaet skal udfyldes efter de vejledninger, der er i skemaet. Hvis der er behov herfor, så er vi også behjælpelige med at afklare spørgsmål undervejs.
I ansøgningen er der angivet forskellige bilag, der skal vedhæftes en ansøgning, dette er eksempelvis en forretningsplan, budgetter og årsregnskab, hvis sådanne eksisterer. Ansøgning og bilag skal som udgangspunkt være på dansk.

k
PROCES VED IVÆRKSÆTTERLÅN
 • Vi modtager og behandler ansøgninger løbende.
 • Vi forventer at kunne behandle en ansøgning om et Iværksætterlån på ca. 2 uger.
k
PROCES VED UDVIKLINGSLÅN
 • Vi har seks årlige ansøgningsfrister, men modtager gerne ansøgninger løbende. Udviklingslånet bevilges på et af de seks årlige bestyrelsesmøder. Se ansøgningsfrister og datoer for bestyrelsesmøder her.

ANSØGNINGEN INDEHOLDER EN BESKRIVELSE AF:

 • Udviklingsprojektet
 • Den nyhedsværdi projektet har
 • Markedspotentialet og hvordan man indfrier det
 • Den teknologi der anvendes
 • De kompetencer teamet besidder, og hvilke der mangles
 • Ledelsesform og organisering
 • Sandsynliggørelse af, at projektet udmunder i indtjening
 • Jobskabelse

Derudover skal ansøgningen vedhæftes legitimation på virksomhedens reelle ejere. Ansøgning uploades via sikkert link. 

Når Nordjysk Lånefond har godkendt modtagelsen af ansøgningen, påbegyndes sagsbehandlingen.
For ansøgninger til iværksætterlån tager dette ca. 14 dage. 
For ansøgninger til udviklingslån slutbehandles disse oftest af Lånefondens bestyrelse på bestyrelsesmøder, der afholdes 6 gange årligt. Se møder og frister for mere information.

Efter bevilling udarbejdes lånetilbud til ansøger.

SE MERE OM VILKÅR OG ANSØGNINGSPROCES HER PÅ SIDEN ELLER SE DE SPECIFIKKE VILKÅR I NORDJYSK LÅNEFONDS Bevillingsregler

KORT OM GENERELLE VILKÅR

Nordjysk Lånefond finansierer udviklingsprojekter i Nordjylland.
Alt efter låntype kan vi yde medfinansiering på op til 50 % eller 70 %.

I udviklingslånet, der der desuden krav om, at minimum 50 % af finansieringen skal komme fra det private pengemarked, fx Pengeinstitut, Vækstfonden eller Investorer.
Nordjysk Lånefond kan IKKE medfinansiere offentlige tilskud, såsom LAG, Innovationsfonden og EU-midler.

Renten er fastforrentet i lånets løbetid, men afhængig af den låntype der søges. Renten ligger mellem 3 – 7,5 %.

 • Nordjysk Lånefond kan maksimalt yde lån på 5. mio. kr. pr. koncern.
 • Der er ingen stiftelsesprovision ved at optage et lån i Nordjysk Lånefond.

Tilbagebetaling af lånet sker ved kvartårlige ydelser efter en afdragsprofil, der er afhængig af bevilget låntype, lånebeløb og låntagers budgetter. 

Nordjysk Lånefond vil informere nærmere om de gældende vilkår ved et indledende møde, ellers kan vilkårene læses her.

NORDJYSK LÅNEFOND

Niels Jernes Vej 10

DK-9220 Aalborg Øst

CVR-nr.: DK-31 36 85 29

Tlf.: +45 70 27 86 66

E-mail: info@nordjysklaanefond.dk