+45 70 27 86 66 info@nordjysklaanefond.dk

BESTYRELSESMØDER OG ANSØGNINGSFRISTER

Her finder du en oversigt over tidsfrister og sagsbehandlingstider for de respektive låntyper.

IVÆRKSÆTTERLÅN

Lånesagsbehandlingen på Iværksætterlån tager ca. 14. dage. Låneansøgninger modtages løbende.

UDVIKLINGSLÅN 

Låneansøgninger modtages løbende, dog er fristen for fremsendelse af ansøgningen senest 6 uger før et bestyrelsesmøde.
Bevilling af Udviklingslån foregår på bestyrelsesmøder, der afholdes 6 gange årligt. 

Herunder ses frister for indsendelse af ansøgninger og afholdelse af bestyrelsesmøder. 

Du er velkommen til at ringe på +45 70 27 86 66 for yderligere info om ansøgningsfrister. 

 

Frist for ansøgning

Bestyrelsesmøder

Mandag den 26. oktober 2020 Fredag den 11. december 2020    
Mandag den 14. december 2020    Onsdag den 27. januar 2021
Mandag den 15. februar 2021 Onsdag den 31. marts 2021
Mandag den 26. april 2021 Torsdag den 10. juni 2021
Mandag den 12. juli 2021 Onsdag den 8. september 2021
Mandag den 20. september 2021 Tirsdag den 2. november 2021
Mandag den 1. november 2021 Onsdag den 15. december 2021

 

k
PROCES VED IVÆRKSÆTTERLÅN
 • Vi modtager og behandler ansøgninger løbende.
 • Vi forventer at kunne behandle en ansøgning om et Iværksætterlån på ca. 2 uger.
k
PROCES VED UDVIKLINGSLÅN

ANSØGNINGEN INDEHOLDER EN BESKRIVELSE AF:

 • Udviklingsprojektet
 • Den nyhedsværdi projektet har
 • Markedspotentialet og hvordan man indfrier det
 • Den teknologi der anvendes
 • De kompetencer teamet besidder, og hvilke der mangles
 • Ledelsesform og organisering
 • Sandsynliggørelse af, at projektet udmunder i indtjening
 • Jobskabelse

Derudover skal ansøgningen vedhæftes legitimation på virksomhedens reelle ejere. ansøgning uploades via sikkert link. 

Når Nordjysk Lånefond har godkendt modtagelsen af ansøgningen, påbegyndes sagsbehandlingen.
For iværksætterlån tager dette ca. 14 dage. 
For ansøgninger til udviklingslån slutbehandles disse oftest af Lånefondens bestyrelse på bestyrelsesmøder, der afholdes 6 gange årligt. Se møder og frister for mere information.

Efter bevilling udarbejdes lånetilbud til ansøger.

SE MERE OM VILKÅR OG ANSØGNINGSPROCES HER PÅ SIDEN ELLER SE DE SPECIFIKKE VILKÅR I NORDJYSK LÅNEFONDS BEVILLINGSREGLER.

KORT OM GENERELLE VILKÅR

Nordjysk Lånefond finansierer udviklingsprojekter i Nordjylland.
Alt efter låntype kan vi yde medfinansiering på op til 50 % eller 70 %.

I udviklingslånet, der der desuden krav om, at minimum 50 % af finansieringen skal komme fra det private pengemarked, fx Pengeinstitut, Vækstfonden eller Investorer.
Nordjysk Lånefond kan IKKE medfinansiere offentlige tilskud, såsom LAG, Innovationsfonden og EU-midler.

Renten er fastforrentet i lånets løbetid, men afhængig af den låntype der søges. Renten ligger mellem 3-7,5%.

 • Nordjysk Lånefond kan maksimalt yde lån på 5. mio. kr. pr. koncern.
 • Der er ingen stiftelsesprovision ved at optage et lån i Nordjysk Lånefond.

Tilbagebetaling af lånet, sker ved kvartårlige ydelser, efter en afdragsprofil der er afhængig af bevilget låntype, lånebeløb og låntagers budgetter. 

Operatøren vil informere nærmere om de gældende vilkår ved et indledende møde, ellers kan vilkårene læses her

NORDJYSK LÅNEFOND

Niels Jernes Vej 10

DK-9220 Aalborg Øst

CVR-nr.: DK-31 36 85 29

Tlf.: +45 70 27 86 66

E-mail: info@nordjysklaanefond.dk