+45 70 27 86 66 info@nordjysklaanefond.dk

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Her kan du orientere dig om spørgsmål, som vi ofte får stillet.
Hvis du ikke har fået svar på dit spørgsmål, så er du altid meget velkommen til at kontakte os.

HVAD KAN JEG LÅNE TIL?

Der kan lånes til udviklingsomkostninger, herunder:

  • Løn opgjort til kostpris
  • Køb af ekstern bistand
  • Køb af materialer og udstyr der er afgørende for udviklingsprojektet
  • Revisions og advokatomkostninger knyttet til projektet
HVAD ER PRIVAT MEDFINANSERING?

For at få lån i Nordjysk Lånefond, stilles der krav om minimum 50 % medfinansiering fra anden privat kapitalkilde. Private midler kan eksempelvis være fra pengeinstitutter, investorer eller Vækstfonden.
Midler fra Markedsmodningsfonden, Innovationsfonden og andre nationale samt europæiske fonde kan ikke anvendes som medfinansiering.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER VED AT OPTAGE LÅN I NORDJYSK LÅNEFOND?

Nordjysk Lånefond opkræver ikke stiftelsesprovision for etablering af lån.
Låntager afholder dog selv omkostninger til opretholdelse af sikkerhedsstillelse, herunder tinglysningsafgift. ​

ER OMKOSTNINGERNE TIL UDARBEJDELSEN AF LÅNEANSØGNINGEN LÅNEBERETTIGEDE?

Nej, omkostningen til udarbejdelse af låneansøgningen er ikke låneberettiget og eventuelle omkostninger hertil afholdes af ansøger. 

HVORNÅR FÅR JEG LÅNET UDBETALT?

Uanset låntype udbetales lånet altid med basis i afholdte og betalte udgifter, som er godkendt ved bevilling af lånet.
Alt efter låntype, er der forskellige krav for dokumentation for, at udgifter er afholdt og betalt.

HVAD BETYDER DE MINIMIS?

Reglerne om de minimis-støtte indebærer, at en virksomhed over en periode på tre år kan modtage op til 200.000 EUR som de minimis-støtte.
Hvis din virksomhed kontrolleres af en anden virksomhed, kan virksomhederne tilsammen modtage højst 200.000 EUR som de minimis-støtte.

HVAD ER SMV-KRITERIET?

SMV er en forkortelse, som står for “Små og mellemstore virksomheder”.

For at høre under denne kategori, skal en virksomhed opfylde nedenstående kritierier:

  • Beskæftige under 250 personer
  • Have en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
  • Have en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

Læs mere om SMV-kriterier her: SMV (e-conomic.dk) 

HVILKE ERHVERVSFREMMEAKTØRER FINDES DER I NORDJYLLAND?

Herunder et uddrag af erhvervsfremmeaktører i Nordjylland.

Erhvervshus Nordjylland  – Der tilbyder målrettet vejledning og problemafklaring til nordjyske virksomheder og iværksættere.

Erhvervskontor – Alle Nordjyllands 11 kommuner har eget erhvervskontor, hvor du kan få relevant vejledning og rådgivning tæt på din virksomhed.

LSI – Life Science Innovation North Denmark samler alle nordjyske aktører inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

MARCOD – Maritimt center, der er klyngesekretariat og udviklingsressource for maritime virksomheder og netværk i Nordjylland.

House of Energy – Forbinder erhvervslivet med viden- og forskningsinstitutioner og giver dig én indgang til nordjyske energikompetencer og -ressourcer​.

Nordjysk FødevareErhverv  – Nordjyllands fødevareklynge, som med afsæt i jeres behov virker som katalysator for en bæredygtig udvikling af sektoren.

BrainsBusiness – Nordjyllands IKT-klynge, som arbejder med innovation mellem regionens erhvervsliv, universitet og offentlige myndigheder.

NORDJYSK LÅNEFOND

Niels Jernes Vej 10

DK-9220 Aalborg Øst

CVR-nr.: DK-31 36 85 29

Tlf.: +45 70 27 86 66

E-mail: info@nordjysklaanefond.dk