+45 70 27 86 66 info@nordjysklaanefond.dk

Lånesagsprocessen i Nordjysk Lånefond

Lånesagsprocessen, der er illustrereret og beskrevet på denne side, er den overordnede proces, som alle låntagere skal igennem ved lån via Nordjysk Lånefond. Processen kan variere afhængig af typen af lån og din virksomheds behov, men såfremt et lån udbetales i flere rater, vil man som låntager gennemgå trin 5, 6 og 8 ved hver udbetaling. Alle andre trin behøves du kun at gennemføre én enkelt gang.

Vi er klar over, at finansiering kan være kompleks at forstå, hvorfor vi gerne hjælper i alle trin af processen, hvis der skulle opstå spørgsmål eller udfordringer. Du kan måske finde svar under fanen, spørgsmål og svar, hvor vi gennemgår de mest gængse spørgsmål, som vi oplever at få. Ellers kan vores kontaktinformationer findes her: Kontakt os.

1. Indledende møde

Et behov for finansiering til at få din virksomhed til at nå nye niveauer er opstået. Du er interesseret i, hvad Nordjysk Lånefond kan tilbyde din virksomhed, og det vil vi rigtigt gerne i dialog om. Derfor kan du kontakte os pr. mail eller telefon, hvor vi gerne besvarer afklarende spørgsmål og aftaler et indledende møde. Her vil du fortælle om det projekt, der søges lån til, og vi vil derefter sammen tage en dialog om forskellige finansieringsmuligheder. Herefter vurderer vi i fællesskab, om du skal søge om et lån til din virksomhed hos Nordjysk Lånefond. Ved vurderingen tager vi højde for aspekter såsom:

  • Forretningsidé
  • Formålet med finansieringen
  • Virksomhedens økonomiske situation
  • Virksomhedens ejere og ledelse
  • Sikkerheder ved etablering af lån
2. Ansøgning

Hvis vi i fællesskab er nået frem til, at der er et match mellem din virksomheds behov og finansiering fra Nordjysk Lånefond, skal du udfylde en låneansøgning til den type af lån, som matcher dine behov bedst. Låneansøgninger kan downloades under fanen, låntyper.

I ansøgningen vil du blive bedt om at beskrive det projekt, der søges om lån til. Dette indebærer beskrivelse af dig/jer, virksomheden og hvad der ønskes opnået gennem projektet. Når låneansøgningen er udfyldt, indsendes den via her via Nordjysk Lånefonds ansøgningsportal, som er en sikker forbindelse via Penneo.

Du er velkommen til at kontakte os undervejs, hvis der opstår spørgsmål. Det er også altid muligt at rette i den fremsendte ansøgning, efter vi har været i dialog.

3. Bevilling

Når låneansøgningen er modtaget i Nordjysk Lånefond bliver den behandlet af personalet. I visse tilfælde kan du blive kontaktet og bedt om supplerende informationer.

Der kan forventes et svar på låneansøgningen hurtigst muligt efter modtagelse i Nordjysk Lånefond, afhængig af lånets størrelse og øvrige forhold. Der er høj grad af fleksibilitet, hvorfor der er mulighed for at afstemme sagsbehandlingstid, hvis behovet opstår.

Vi kontakter dig pr. telefon eller mail uanset om du har fået en bevilling eller et afslag.

4. Lånetilsagn

Når projektet er blevet bevilget, modtager du et lånetilsagn, der indeholder de vilkår og betingelser, som lånet er bevilget under. Dette skal den/de tegningsberettigede i virksomheden underskrive digitalt via Penneo med eID, såsom MitID.

I forbindelse med lånetilsagnet vil tegningsberettigede og reelle ejere ligeledes skulle gennemføre en kundekendskabsprocedure via Penneo KYC.

5. Udbetalingsanmodning

Efter underskrift af lånetilsagn, kan du anmode om udbetaling af lån, hvilken kan foretages efter det antal rater, som er angivet for udbetaling af lån i det underskrevne lånetilsagn. Der anmodes om udbetaling ved at downloade udbetalingsanmodning under fanen, dokumenter, udfylde dokumentet, og endeligt fremsende det til vores mail, som kan findes under fanen, kontakt os.

6. Gældsbrev

Efter modtagelse af udbetalingsanmodningen hos Nordjysk Lånefond, modtager du gældsbrev på det i udbetalingsanmodningen angivne beløb til udbetaling. Dette skal den/de tegningsberettigede i virksomheden underskrive digitalt via Penneo med eID, såsom MitID. Der udstedes og underskrives et gældsbrev for hver rate, der udbetales.

7. Sikkerheder

Samtidig med underskrift af gældsbrevet skal sikkerheder etableres. Dette inkluderer eksempelvis dokumenter som kautions- og tilbagetrædelseserklæringer. De konkrete sikkerhedsdokumenter, der skal etableres, fremgår i det udstedte lånetilsagn. Du modtager disse dokumenter via Penneo, hvor de underskrives digitalt med eID, såsom MitID, af de i dokumenterne angivne parter.

Der kan forekomme andre typer af sikkerheder, som du selv skal etablere og afholde omkostninger til, hvilke i så fald vil fremgå af det udstedte lånetilsagn.

8. Udbetaling

Efter underskrift af gældsbrevet og etablering af sikkerheder, udbetales lånebeløbet til den i udbetalingsanmodningen angivne konto.

9. Ydelsesopkrævning

Nordjysk Lånefond opkræver ydelser kvartårligt. Via mail modtager du én faktura pr. udbetaling. Du opfordres til at tilmelde ydelserne til Betalingsservice, så betalingen foregår automatisk hver gang.

10. Effektvurdering

Effekten af lånet fra Nordjysk Lånefond vurderes af dig ved sidste udbetaling eller i forbindelse med projektafslutning, afhængig af låntype. Dette gøres ved at downloade effektvurderingsskema, som kan tilgås under fanen, dokumenter, udfylde dokumentet, og endeligt fremsende det til Nordjysk Lånefonds mail, som kan findes under fanen, kontakt os.

NORDJYSK LÅNEFOND

Østre Alle 102

DK-9000 Aalborg

CVR-nr.: DK-31 36 85 29

Tlf.: +45 70 27 86 66

E-mail: info@nordjysklaanefond.dk