+45 70 27 86 66 info@nordjysklaanefond.dk

OM – NORDJYSK LÅNEFOND

ERHVERVSLÅN FOR IVÆRKSÆTTERE OG UDVIKLINGSVIRKSOMHEDER

Nordjysk Lånefond er villig til at tage den risiko, der er nødvendig, for at de gode ideer i Nordjylland bliver til virkelighed. Vi står på iværksætterens og virksomhedens side i jagten på at skabe det kapitalgrundlag, der gør vækst og innovation muligt. Dette med henblik på, at der kan skabes vedvarende arbejdspladser i de 11 nordjyske kommuner.

Nordjysk Lånefond er beliggende i Aalborg, og har eksisteret siden i 2004, hvor den blev etableret som ”Mål 2-Lånefonden” af Vækstforum Nordjylland. Midlerne kommer oprindeligt fra Region Nordjyllands udviklingsmidler og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, men de bliver nu genudlånt til nordjyske iværksættere og virksomheder.

Få et overblik over, hvad Nordjysk Lånefond tilbyder her: NORDJYSK LÅNEFOND ONEPAGER

“Selvom det ikke er alle lånefondens projekter, som bliver en succes, er det en tilfredsstillelse at se midlerne komme ud og arbejde i Nordjylland en, to, tre, fire og måske fem gange. Det er et meget sundt princip, og jeg mener, at dét at give virksomheder lånemuligheder til investeringer her og nu er et rigtigt godt supplement til de mere langsigtede, strategiske indsatser i den regionale erhvervsudvikling.”

Ulla Astman
Tidligere regionrådsformand Region Nordjylland
Formand i Vækstforum Nordjylland

“Der er jo en grund til, at vi kalder vores udlån for ”risikovillig kapital”, og der vil være kuldsejlede projekter blandt bevillingerne – det er en del af gamet. På den anden side får vi op til 90 mio. tilbagebetalte kroner, som igen kan komme ud og arbejde for vækst i Nordjylland – og senere kommer også tilbagebetalingerne fra Nordjysk Lånefonds udlånspulje. Det er en meget positiv cirkel.”

Henning Christensen
Direktør Regional Udvikling og
Formand Nordjysk Lånefond

EVALUERING AF NORDJYSK LÅNEFOND

I 2015 evaluerede Oxford Research Nordjysk Lånefond. 
Evalueringen viser, at Nordjysk Lånefond, gennem rentelettede lån, har bidraget til jobskabelse i Nordjylland.
I sammenfatningen står der også:

“Endvidere er det virksomhedernes vurdering, at Nordjysk Lånefonds rentetilpassede lån har haft og særligt vil få en betydelig effekt på omsætning og eksport”.

Evalueringen viser, at låntagerne generelt er rigtig godt tilfredse med Nordjysk Lånefond, og at et tilbageløb på fondens udlån på 88,2 % vurderes at indikere en fin balance mellem risikovillighed og udvælgelse af lovende og perspektive projekter.

Se hele evalueringen i evaluering af Nordjysk Lånefond.

NORDJYSK LÅNEFOND

Østre Alle 102

DK-9000 Aalborg

CVR-nr.: DK-31 36 85 29

Tlf.: +45 70 27 86 66

E-mail: info@nordjysklaanefond.dk