+45 70 27 86 66 info@nordjysklaanefond.dk

OM – NORDJYSK LÅNEFOND

ERHVERVSLÅN FOR IVÆRKSÆTTERE OG UDVIKLINGSVIRKSOMHEDER

Fonden har til formål at tilbyde attraktive, rentelettede erhvervslån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale. Formålet er at fremme innovation og jobskabelse i private virksomheder for derigennem at bidrage til generel vækst i Nordjylland. På nuværende tidspunkt råder fonden over en pulje på omkring 125 mio. kr.

Den primære målgruppe af låntagere er iværksættere og yngre virksomheder inden for højteknologi, fremstillingsindustri, forretningsservice og turisme. Nordjysk Lånefond supplerer øvrige lånemuligheder (typisk et pengeinstitut eller investor) og dækker via rentelettede lån op til 50 % af det samlede eksterne finansieringsbehov.

Ved at give iværksættere og virksomheder mulighed for at rejse kapital til innovative projekter gennem erhvervslån, tror vi på, at det bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser i Nordjylland.
Nordjysk Lånefond er EU’s tidligere MÅL-2-lånefond og er etableret af Vækstforum Nordjylland. Midlerne kommer fra Region Nordjyllands udviklingsmidler og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Administration og lånesagsbehandling håndteres af personalet hos Nordjysk Lånefond.

Få et overblik over, hvad Nordjysk Lånefond tilbyder her: NORDJYSK LÅNEFOND ONEPAGER

 

“Selvom det ikke er alle lånefondens projekter, som bliver en succes, er det en tilfredsstillelse at se midlerne komme ud og arbejde i Nordjylland en, to, tre, fire og måske fem gange. Det er et meget sundt princip, og jeg mener, at dét at give virksomheder lånemuligheder til investeringer her og nu er et rigtigt godt supplement til de mere langsigtede, strategiske indsatser i den regionale erhvervsudvikling.”

Ulla Astman
Tidligere regionrådsformand Region Nordjylland
Formand i Vækstforum Nordjylland

“Der er jo en grund til, at vi kalder vores udlån for ”risikovillig kapital”, og der vil være kuldsejlede projekter blandt bevillingerne – det er en del af gamet. På den anden side får vi op til 90 mio. tilbagebetalte kroner, som igen kan komme ud og arbejde for vækst i Nordjylland – og senere kommer også tilbagebetalingerne fra Nordjysk Lånefonds udlånspulje. Det er en meget positiv cirkel.”

Henning Christensen
Direktør Regional Udvikling og
Formand Nordjysk Lånefond

EVALUERING AF NORDJYSK LÅNEFOND

I 2015 evaluerede Oxford Research Nordjysk Lånefond. 
Evalueringen viser, at Nordjysk Lånefond, gennem rentelettede lån, har bidraget til jobskabelse i Nordjylland.
I sammenfatningen står der også:

“Endvidere er det virksomhedernes vurdering, at Nordjysk Lånefonds rentetilpassede lån har haft og særligt vil få en betydelig effekt på omsætning og eksport”.

Evalueringen viser, at låntagerne generelt er rigtig godt tilfredse med Nordjysk Lånefond, og at et tilbageløb på fondens udlån på 88,2 % vurderes at indikere en fin balance mellem risikovillighed og udvælgelse af lovende og perspektive projekter.

Se hele evalueringen i evaluering af Nordjysk Lånefond.

NORDJYSK LÅNEFOND

Niels Jernes Vej 10

DK-9220 Aalborg Øst

CVR-nr.: DK-31 36 85 29

Tlf.: +45 70 27 86 66

E-mail: info@nordjysklaanefond.dk