+45 70 27 86 66 info@nordjysklaanefond.dk

TREAT Systems ApS

Forskningsfirmaet TREAT Systems har udviklet et system, der kan præcisere antibiotika-behandlinger i en sådan grad, at resistens kan bekæmpes markant og adskillige menneskeliv reddes. Lånet fra Nordjysk Lånefond har betydet muligheder for produktudvikling, og ifølge adm. direktør Steen Andreassen har systemet en potentiel markeds-omsætning på mange milliarder kroner om året.

Projektnavn: Videreudvikling af banebrydende antibiotika-system
Projektets kommune: Aalborg Kommune
Hjemmeside: https://www.treatsystems.com
Bevillingsdato: 01-06-2010

 

Case beskrivelse

Knapt halvdelen af alle antibiotika-behandlinger har ingen effekt, fordi den bakterie, der forårsager infektionen, er resistent mod behandlingen. Derfor behandles mange infektioner med nyere bredspektrede antibiotika, da sandsynligheden for en effekt herved bliver større. Et bredspektret antibiotikum giver desværre også højere risiko for yderligere udvikling af resistente bakterier.

Det nordjyske forskningsfirma, TREAT Systems, med adm. direktør og professor Steen Andreassen i spidsen, har derfor udviklet et system, der på baggrund af patientundersøgelser og standard laboratorieprøver er i stand til at præcisere den korrekte antibiotika-behandling. Systemet er allerede blevet testet på hospitaler i Tyskland, Italien, Israel og Danmark, og resultaterne er overbevisende:

En international multicenterundersøgelse viste, at TREAT-systemet havde potentialet til at reducere antallet af patienter, der fik antibiotika uden helbredende effekt fra 43 % til 27 %. Derudover blev anvendelsen af bredspektret antibiotika halveret, fordi TREAT-systemet gør det nemmere at finde frem til den korrekte og mere præcise smalspektrede antibiotika og samtidig reducere risikoen for resistensudvikling markant.
 

Lån til systemkalibrering

TREAT Systems lånte penge af Nordjysk Lånefond til udvikling af to ressourcekrævende installationsprocesser: kalibrering og integration. Bakteriers resistensmønstre er nemlig forskellige fra land til land, og derfor skal der bruges forskellige antibiotika til behandling af den samme bakterielle infektion. Som følge deraf skal systemet justeres (kalibreres) fra sted til sted, hvilket er et krævende, manuelt arbejde. Gennem midlerne fra Nordjysk Lånefond har TREAT Systems været i stand til at udvikle en halvautomatiseret udgave af kalibreringsproceduren og dermed nedsætte installationsperioden fra et halvt år til et par måneder. Nordjysk Lånefond har desuden lånt midler til at udvikle systemet således, at patientdata indhentes elektronisk i stedet for ved manuel indtastning.

Lånet fra Nordjysk Lånefond har direkte bevirket, at vi nu har otte folk på lønningslisten, som arbejder fuldtid med videreudvikling af TREAT-systemet, og på grund af TREATs store internationale potentiale, satser vi stærkt på at vokse hastigt i de kommende år, lyder det fra Steen Andreassen.
 

Enormt markedspotentiale

Hvidovre Hospital har som det første danske sygehus købt licens til TREAT-systemet. En overbevisende faktor var bl.a., at før installationen af TREAT havde de en formodning om, hospitalets antibiotika-behandlingssucces lå på 90 %, men da alle dataene blev tastet ind i TREAT-systemet, viste det sig, at niveauet faktisk kun var på 66 %. Ifølge Steen Andreassen er TREAT i stand til at forbedre dette tal betydeligt, og for Hvidovre Hospital kan det resultere i omkring 100 liv reddet og 3000 sengedage sparet om året – alene ved at præcisere antibiotika-behandlingen og nedsætte anvendelsen af bredspektrede antibiotika.

Endnu et dansk sygehus står til at købe licensen, og TREAT Systems er på nuværende tidspunkt i forhandling med omkring 10 hospitaler i ind- og udland. Steen Andreassen ser et kæmpe potentiale i systemet:

Vi regner med, at disse forhandlinger vil sætte yderligere skub i tingene og give vækst. Fordi antibiotika-situationen er den samme på langt de fleste hospitaler verden over, har TREAT-systemet en potentiel markedsomsætning på mange milliarder kroner om året. Det er næsten ikke til at forstå. TREAT er helt klart mit livs største og vigtigste projekt.

NORDJYSK LÅNEFOND

Østre Alle 102

DK-9000 Aalborg

CVR-nr.: DK-31 36 85 29

Tlf.: +45 70 27 86 66

E-mail: info@nordjysklaanefond.dk